Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 


 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (wg podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb lub innej procedury zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu miesięcznym)

Klasyfikacja budżetowa

1

Przegląd okresowy - roczny- budynków budowlanych będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

2.000,00 zł

XI/2017

855-85505-4300

2

Badanie wewnętrznej sieci hydrantowej będącej w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

400,00 zł

I/2017

855-85505-4300

3

Okresowa kontrola przewodów kominowych będących w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

2.000,00 zł

I/2017

855-85505-4300

4

Przegląd instalacji gazowej wewnętrznej będącej w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

400,00 zł

II/2017

855-85505-4300

5

Przegląd techniczny oraz regeneracja podręcznego sprzętu gaśniczego będącego w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

300,00 zł

III/2017

855-85505-4300

 

Pomiary rezystancji izolacji obwodów i odbiorników będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

600,00 zł

V/2017

855-85505-4300

6

Dostawa artykułów spożywczych suchych do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawa

Zapytanie o cenę

63.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

7

Dostawa mleka i przetworów mlecznych do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

76.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

8

Dostawa mięsa,drobiu i wędlin do placówek ZŻM w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

33.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

9

Dostawa świeżych warzyw

i owoców do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

39.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

10

Dostawa mrożonych warzyw

i owoców do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

13.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

11

Dostawa środków czystości do placówek ZŻM w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

16.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4210

12

Konserwacja wind towarowych będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

5.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4270

13

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku - 2 etap

Roboty budowlane

Zapytanie o cenę

100.000,00 zł

IV/2017

855-85505-6050


 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:55764
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2019-10-04 10:11:13
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-06-12 12:28:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-10-04 10:09:51