Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Wykaz zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 Euro

 
LP. Nr zamówienia Nazwa zadania Termin składania Pliki do pobrania Wynik postępowania
1 ZŻM.26.1.2020

Wykonanie okresowego przeglądu przewodów

kominowych bedących w zasobach ZŻM w Słupsku

13.03.2020

- Zapytanie ofertowe

- wzór umowy

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Eugeniusz Luhm

ul. Żeromskiego 1/9

76-200 Słupsk

2 ZŻM.26.2.2020

Wykonanie badanie wewnętrznej sieci hydrantowej i badanie

węża hydrantowego będących w zasobach ZŻM w Słupsku

13.03.2020

- zapytanie ofertowe

- wzór umowy

ADEK-POŻ

Adrian Zapała

ul. Łazy 41

26-085 Miedziana Góra

3 ZŻM.26.3.2020

Przegląd techniczny oraz regeneracja podręcznego sprzętu gaśniczego

będącego w zasobach w ZŻM w Słupsku

13.03.2020

- zapytanie ofertowe

- wzór umowy

ADEK-POŻ

Adrian Zapała

ul. Łazy 41

26-085 Miedziana Góra

4 ZŻM.26.4.2020 Przegląd instalacji gazowych będących w zasobach ZZM w Słupsku 13.03.2020

- zapytanie ofertowe

- wzór umowy

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego

"INSTON"

Marian Trojanowski

ul. Grottgera 16 A

76-200 Słupsk

 


 

  Wykaz zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 Euro

Lp. Nazwa zadania termin składania Pliki do pobrania Wynik postępowania
1

Dostarczanie produktów: mleka i przetworów mlecznych

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy "Serkol" S.J.

ul. Poznańska 42

76-200 Słupsk 

2

Dostarczanie produktów: artykułów spożywczych suchych

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza

Trynieccy "Serkol" S.J.

ul. Poznańska 42

76-200 Słupsk 

3

Dostarczanie produktów: świeżych warzyw i owoców

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowo-Handlowe „JANCZAR” S.C.

ul. Szymanowskiego 18

76-200 Słupsk

4

Dostarczanie produktów: świeżego mięsa oraz wędlin

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Hurtownia Wędlin, Mięsa i Drobiu

„meat-pol” Jarosław Żuk

ul. Poznańska 42

76-200 Słupsk

5

Dostarczanie produktów: mrożonych warzyw i owoców 

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Family-Ice”

Grzegorz Szczepański,

ul. Wodna 15, 76-251 Kobylnica

6

Dostarczanie produktów: środków czystości 

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

SIMBHP Sp.J.

Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki

ul. Borchardta 35-37, 76-200 Słupsk

7

Dostarczanie produktów: soki owocowe  

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

TELI-Winnica Anna de Croy

Maciej Grabosz-Karnicki

ul. Główna 89 76-200 Głobino

8

Dostarczanie produktów: jabłka ekologiczne  

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Gospodarstwo Sadownicze

Maciej Grabosz-Karnicki

ul. Główna 89 76-200 Głobino

9

Usługa: Wykonywanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji-monitoring

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji

i Deratyzacji Tomasz Groński

ul. Gdyńska 18, 76-200 Słupsk

10

Usługa: elektroniczna ochrona mienia 

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Jantar Sp. z o.o.,

ul. Zygmunta Augusta 71,

76-200 Słupsk

11

Usługa: konserwacja dźwigów towarowych

w okresie od 02.01.2020 do 31.12.2020

do 20.12.2019

godz. 12:00

Schindler Polska Sp. z o.o

ul. Postępu 12A

02-676 Warszawa

 

Ogłoszenie wyników 23-12-2019 


 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (wg podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb lub innej procedury zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu miesięcznym)

Klasyfikacja budżetowa

1

Przegląd okresowy - roczny- budynków budowlanych będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

2.000,00 zł

XI/2017

855-85505-4300

2

Badanie wewnętrznej sieci hydrantowej będącej w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

400,00 zł

I/2017

855-85505-4300

3

Okresowa kontrola przewodów kominowych będących w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

2.000,00 zł

I/2017

855-85505-4300

4

Przegląd instalacji gazowej wewnętrznej będącej w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

400,00 zł

II/2017

855-85505-4300

5

Przegląd techniczny oraz regeneracja podręcznego sprzętu gaśniczego będącego w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

300,00 zł

III/2017

855-85505-4300

 

Pomiary rezystancji izolacji obwodów i odbiorników będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

600,00 zł

V/2017

855-85505-4300

6

Dostawa artykułów spożywczych suchych do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawa

Zapytanie o cenę

63.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

7

Dostawa mleka i przetworów mlecznych do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

76.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

8

Dostawa mięsa,drobiu i wędlin do placówek ZŻM w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

33.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

9

Dostawa świeżych warzyw

i owoców do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

39.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

10

Dostawa mrożonych warzyw

i owoców do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

13.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

11

Dostawa środków czystości do placówek ZŻM w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

16.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4210

12

Konserwacja wind towarowych będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

5.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4270

13

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku - 2 etap

Roboty budowlane

Zapytanie o cenę

100.000,00 zł

IV/2017

855-85505-6050


 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:60566
Treść wprowadził(a): Barszczewska Dominika, 2020-03-31 11:17:31
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-06-12 12:28:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-24 10:22:54