Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA KONSERWACJĘ DŹWIGÓW TOWAROWYCH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

Zaproszenie do składania ofert dla zamówień do 30 00 Euro.

1. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę środków czystości do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.-ZAMKNIĘTE.

2. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.-ZAMKNIĘTE.

3. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.-ZAMKNIĘTE.

4. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.-ZAMKNIĘTE.

5. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.-ZAMKNIĘTE.

6Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.-ZAMKNIĘTE.

7. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na konserwację dźwigów towarowych w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku-ZAMKNIĘTE

 

Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na wybór inwestora zastępczego dla inwestycji pn: "wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4"

Zapytanie ofertowe  plik pdf do pobrania

Oferta  plik pdf do pobrania


2017

Oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 15:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. Gen. Andersa 4

1. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

2. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mrożonch warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

3. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

4. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

5. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

6. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę środków czystości  do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

7. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na konserwację dźwigów towarowych w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 


 

Termin składania ofert : 17.06.2016 - g:. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2016  o g: 12:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO na Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku 

Zapytanie ofertowe  -Zapytanie ofertowe

Projekt umowy -Projekt umowy

Oferta - Oferta


Termin składania ofert : 1.06.2017 - g:. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2017  o g: 12:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO na Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku - etap II

Zapytanie ofertowe  zapytanie 2017

Projekt umowy -projekt umowy 2017

Oferta - oferta


 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Lp

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (wg podziału na roboty budowlane, dostawy lub usługi)

Przewidywany tryb lub innej procedury zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu miesięcznym)

Klasyfikacja budżetowa

1

Przegląd okresowy - roczny- budynków budowlanych będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

2.000,00 zł

XI/2017

855-85505-4300

2

Badanie wewnętrznej sieci hydrantowej będącej w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

400,00 zł

I/2017

855-85505-4300

3

Okresowa kontrola przewodów kominowych będących w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

2.000,00 zł

I/2017

855-85505-4300

4

Przegląd instalacji gazowej wewnętrznej będącej w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

400,00 zł

II/2017

855-85505-4300

5

Przegląd techniczny oraz regeneracja podręcznego sprzętu gaśniczego będącego w zasobach ZŻM w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

300,00 zł

III/2017

855-85505-4300

 

Pomiary rezystancji izolacji obwodów i odbiorników będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

600,00 zł

V/2017

855-85505-4300

6

Dostawa artykułów spożywczych suchych do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawa

Zapytanie o cenę

63.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

7

Dostawa mleka i przetworów mlecznych do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

76.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

8

Dostawa mięsa,drobiu i wędlin do placówek ZŻM w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

33.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

9

Dostawa świeżych warzyw

i owoców do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

39.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

10

Dostawa mrożonych warzyw

i owoców do placówek ZŻM

w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

13.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4220

11

Dostawa środków czystości do placówek ZŻM w Słupsku

Dostawy

Zapytanie o cenę

16.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4210

12

Konserwacja wind towarowych będących w zasobach ZŻM

w Słupsku

Usługa

Zapytanie o cenę

5.000,00 zł

XII/2017

855-85505-4270

13

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Żłobku nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku - 2 etap

Roboty budowlane

Zapytanie o cenę

100.000,00 zł

IV/2017

855-85505-6050


 


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:50544
Treść wprowadził(a): Gierszewska Jagoda, 2019-01-16 08:52:39
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-06-12 12:28:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-12-27 08:05:18