Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Wykaz zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł - 2022 rok

 

LP.  Nr zamówienia  

                                                     Nazwa zadania                                                                                                                                                

Termin składania

Pliki do

  pobrania     

 Wyniki   postępowania                   

 

 1

 

ZŻM.26.1.2022

Przegląd techniczny oraz regeneracja podręcznego sprzętu

gaśniczego będącego w zasobach w ZŻM w Słupsku

 

16.03.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór umowy

               

"OGNIORAD"

Radosław Szczurko,

76-231 Damnica/

Mianowice

 

 

 2

 

ZŻM.26.2.2022

Wykonanie badanie wewnętrznej sieci hydrantowej i badanie

węża hydrantowego będących w zasobach ZŻM w Słupsku

16.03.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

"OGNIORAD"

Radosław Szczurko,

76-231 Damnica/

Mianowice

 

 3

 

ZŻM.26.3.2022

Wykonanie okresowego przeglądu przewodów

kominowych bedących w zasobach ZŻM w Słupsku

16.03.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Zakład Kominiarski

Eugeniusz Luhm,

ul. Żeromskiego 1/9,

76-200 Słupsk

 

 4

 

ZŻM.26.4.2022

Przegląd instalacji gazowych będących w zasobach ZŻM w Słupsku

16.03.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

"INSTON"

Marian Trojanowski,

ul. Grottgera 16A,

76-200 Słupsk

 

 

5

 

 

ZŻM.26.5.2022 Dostarczanie produktów: świeżego mięsa oraz wędlin w okresie od 29.04.2022r. do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku 12.04.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy.

Hurtownia wędlin i drobiu „MEAT – POL”,

ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk

 

 

6

 

 

ZŻM.26.6.2022 Wykonanie pomiarów rezystencji izolacji odwodów i odbiorników Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 01.06.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

mgr. inż. Tomisław Porycki

10-804 Olsztyn,

ul. Rolna 233

 

7

 

 

 

ZŻM.26.7.2022

 

 

Wykonanie rocznych pomiarów instalacji elektrycznej wraz z badaniem natężenia oświetlenia (ewakuacyjnego i awaryjnego) oraz skuteczności zerowania będących w zasobach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

24.10.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

ELEKTROPROFIL

Daniel Petryk

ul. Brzozowa 3

84-123 Płochowo

 

8

 

ZŻM.26.8.2022

Dostarczanie produktów: świeżego mięsa oraz wędlin w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór umowy

 

 

9

 

ZŻM.26.9.2022

Dostarczanie produktów: mleka i przetworów mlecznych w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór

umowy

 

 

10

 

ZŻM.26.10.2022

 Dostarczanie produktów: artykułów spożywczych suchych w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku 

07.12.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór

umowy

 

 

11

 

ZŻM.26.11.2022

Dostarczanie produktów: świeżych warzyw

i owoców w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku

do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór

umowy

 

 

12

 

ZŻM.26.12.2022

Dostarczanie produktów: mrożonych warzyw

i owoców w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku

do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór

umowy

 

 

13

 

ZŻM.26.13.2022

Dostarczanie produktów: owoce z upraw ekologicznych

z certyfikatem w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór

umowy

 

 

14

 

ZŻM.26.14.2022

Dostarczanie produktów: soki owocowe z upraw

ekologicznych z certyfikatem w okresie od 02.01.2023

do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór

umowy

 

 

15

 

ZŻM.26.15.2022

Dostarczanie środków czystości w okresie od 02.01.2023 do

29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy 

 

 

16

 

ZŻM.26.16.2022

Wykonanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz monitoring w placówkach ZŻM w Słupsku w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy 

 

 

17

 

ZŻM.26.17.2022

Elektroniczna ochrona mienia placówek będących w zasobach

ZŻM w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

 

 

18

 

ZŻM.26.18.2022

Konserwacja dźwigów towarowych w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku będących w zasobach ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

 

 

19

 

ZŻM.26.19.2022

Dostarczanie produktów: świeżych ryb w okresie od 02.01.2023

do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy 

 

 

20

 

ZŻM.26.20.2022

Dostarczanie produktów: miodu z pasieki z certyfikatem

w okresie od 02.01.2023

do 29.12.2023 roku do placówek ZŻM w Słupsku

07.12.2022

Zapytanie ofertowe

Wzór

umowy

 

 

21

 

ZŻM.26.21.2022 Dostarczanie produktów: Dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych w skorupkach w klasie A (jaja świeże) w okresie od 02.01.2023 do 29.12.2023 roku będących w zasobach ZŻM w Słupsku 07.12.2022

Zapytanie ofertowe 

Wzór umowy

 

Ogłoszenie wyników 24.10.2022

Ogłoszenie wyników 01.06.2022

Ogłoszenie wyników 16.03.2022

Ogłoszenie wyników 13.04.2022


 

Wykaz zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł - 2021 rok

 

LP.  Nr zamówienia  

                                            Nazwa zadania                                                                                                                                                

Termin składania

Pliki do

     pobrania     

       Wyniki   postępowania                   

 

 1

 

ZŻM.26.1.2021

Wykonanie okresowego przeglądu przewodów

kominowych bedących w zasobach ZŻM w Słupsku

15.03.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

               

Zakład Kominiarski

Eugeniusz Luhm,

ul. Żeromskiego 1/9,

76-200 Słupsk

                  

 

 2

 

ZŻM.26.2.2021

Wykonanie badanie wewnętrznej sieci hydrantowej i badanie

węża hydrantowego będących w zasobach ZŻM w Słupsku

15.03.2021

-Zapytanie ofertowe

-Wzór umowy

"OGNIORAD"

Radosław Szczurko,

76-231 Damnica/

Mianowice

 

 3

 

ZŻM.26.3.2021

Przegląd techniczny oraz regeneracja podręcznego sprzętu

gaśniczego będącego w zasobach w ZŻM w Słupsku

15.03.2021

-Zapytanie ofertowe

-Wzór umowy

"OGNIORAD"

Radosław Szczurko,

76-231 Damnica/

Mianowice

 

 4

 

ZŻM.26.4.2021

Przegląd instalacji gazowych będących w zasobach ZŻM w Słupsku

15.03.2021

-Zapytanie ofertowe

-Wzór umowy

"INSTON"

Marian Trojanowski,

ul. Grottgera 16A,

76-200 Słupsk

 

5

 

ZŻM.26.5.2021 Wykonanie nowej nawierzchni podjazdów pieszych i parkingowych na terenie Żłobka nr 1 wraz z udrożnieniem kanalizacji burzowej 25.05.2021

-zapytanie ofertowe

-Zał. nr 1 - formularz oferty

-Zał. nr 2 - wzór umowy.

-Zał. nr 3 - projekt.

Zał. nr 4 -pomocniczy przedmiar robót.pdf

"Krężel Sp.zo.o"

ul. Kasztanowa 1

76-251 Kobylnica

 

6

 

ZŻM.26.6.2021

Wykonanie rocznych pomiarów instalacji elektrycznej wraz z badaniem natężenia oświetlenia (ewakuacyjnego i awaryjnego) oraz skuteczności zerowania będących w zasobach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

02.11.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

"ElektroProfil"

Daniel Petryk 

ul. Brzozowa 3

84-123 Płochowo

 

7

 

ZŻM.26.7.2021

Wykonanie okresowej - rocznej kontroli stanu technicznego budynków będących w zasobach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

14.12.2021 

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

USŁUGI INŻYNIERSKIE

Mariusz Grzenkowicz

ul. Łasaka 7/25

84-300 Lębork

 

8

 

ZŻM.26.8.2021 Dostarczanie produktów: świeżego mięsa oraz wędlin w okresie od 03.01.2022r. do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku 22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

Hurtownia wędlin i drobiu „MEAT – POL”,

ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk

 

9

 

ZŻM.26.9.2021

Dostarczanie produktów: mleka i przetworów mlecznych w okresie od 03.01.2021 do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku

22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy „Serkol” S.J., ul.Poznańska 42, 76-200 Słupsk

 

10

 

ZŻM.26.10.2021

Dostarczanie produktów: artykułów spożywczych suchych w okresie od 03.01.2022 do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku

22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy „Serkol” S.J., ul.Poznańska 42, 76-200 Słupsk

 

11

 

ZŻM.26.11.2021 Dostarczanie produktów: świeżych warzyw i owoców w okresie od 03.01.2022 do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku 22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

P.P.H.U „JANCZAR”, ul. Szymanowskiego 18,

76-200 Słupsk

 

12

 

ZŻM.26.12.2021 Dostarczanie produktów: mrożonych warzyw i owoców w okresie od 03.01.2022r do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku 22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

„FAMILY – ICE”, ul. Wodna 15,

76-251 Kobylnica

 

13

 

ZŻM.26.13.2021 Dostarczanie produktów: jabłka z upraw ekologicznych z certyfikatem w okresie od 03.01.2022 do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku 22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

Gospodarstwo Sadownicze Maciej Grabosz – Karnicki, ul. Główna 89, 76-200 Słupsk

14

 

ZŻM.26.14.2021

 

Dostarczanie produktów: soki owocowe z upraw ekologicznych z certyfikatem w okresie od 03.01.2022 do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku 22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

TELI-Winnica Anna de Croy Maciej Grabosz-Karnicki ul. Główna 89 76-200 Głobino

15

 

ZŻM.26.15.2021

 

Dostarczanie środków czystości w okresie od 03.12.2022 do 30.12.2022 roku do placówek ZŻM w Słupsku

22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

SIMBHP Sp.J. Sławomir Małecki, Ireneusz Mikucki ul. Borchardta 35-37, 76-200 Słupsk

 

16

 

ZŻM.26.16.2021

Wykonanie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz monitoring w

placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku w okresie

od 03.01.2022 do 30.12.2022 roku

22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

ERRA Sp.zo.o, 81-583 Gdynia, ul. Wzgórze Bernadowo 200

17

 

ZŻM.26.17.2021

 

Elektroniczna ochrona mienia placówek będących  w zasobach Zespołu Żłobków Miejskich w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku 22.12.2021 - Zapytanie ofertowe

Jantar Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk

 

18

 

ZŻM.26.18.2021

Konserwacja dźwigów towarowych w okresie od 03.01.2022 do 30.12.2022 roku będących w zasobach ZŻM w Słupsku

22.12.2021

- Zapytanie ofertowe

- Wzór umowy

AWOLLIFT Andrzej Wolszczak

ul. Norwida 16/6 76-200 Słupsk

Ogłoszenie wyników 23.12.2021

Ogłoszenie wyników 14.12.2021

Ogłoszenie wyników 03.11.2021
Ogłoszenie wyników 16.03.2021

Ogłoszenie wyników 26.05.2021

Archiwum przetargów 2020 

Ogłoszenie wyników 29.12.2020

Ogłoszenie wyników 23-12-2019 

Archiwum przetargów 2019 

Archiwum przetargów 2017

Archiwum przetargów 2013 rok

Archiwum przetargów 2014 rok

Archiwum przetargów 2015 rok

Archiwum zamówień 2016 rok

Archiwum zamówień 2017 rok

Archiwum zamówień 2018 rok

Archiwum zamówień