Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

KONTROLA ZARZĄDCZA

 

 

1. Regulamin przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

2. Regulamin pracy Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

3. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

4. Zasady przydzielania i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

5. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

6. Regulamin Konroli Zarządzczej w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

7. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

8. Ustalenie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

9. Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania, zakazu dyskryminacji oraz mobbingu w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

10. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

11. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.