Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

KONTROLE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU W ROKU 2018

1. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ KONTROLI PŁATNIKÓW SKŁADEK W SŁUPSKU – 23.02.2018-19.03.2018

ZAKRES KONTROLI: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytyułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU - 04.04.2018

ZAKRES KONTROLI: Ocena stanu sanitarnego Żłobka protokół z kontroli i ocena stanu sanitarnego żywienia zbiorowego protokół z kontroli w Żłobku nr 1 przy ul. Gen. Anderssa 4 w Słupsku 

 


Kontrole w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 17.04.2015 

Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego Żłobka nr 2 oraz nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w Żłobku nr 2 - Żłobek nr 2 PSSE IV 2015.pdf

 2. Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 28.04.2015 

Zakres kontroli: kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - protokół z kontroli

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 22.05.2015

Zakres kontroliocena stanu sanitarnego Żłobka nr 1 oraz nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w Żłobku nr 1 -protokół z kontroli

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 04.09.2015

Zakres kontroliocena stanu sanitarnego Żłobka nr 3  protokół z kontroli

 

5Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 28.10.2015 

Zakres kontroli: kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - protokół z kontroli

6.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 22.01.2016

Zakres kontroliocena stanu sanitarnego Żłobka nr 3 oraz kontrola żywności oraz urzędowa kontrola żywności kompleksowa w Żłobku nr 3 protokół z kontroli , protokół z kontroli 2

 

7. Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - 27.04.2016 

Zakres kontroli: kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - protokół z kontroli

8Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 13.05.2016

Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego Żłobka nr 2 oraz ocena prawidłowości i skuteczności procesów mycia i dezynfekcji naczyń,sprzętu i rąk personelu w zakładach żywienia zbiorowego - protokół z kontroli, protokół z kontroli 2

9.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 18.08.2016

Zakres kontroli: kontrola na wniosek strony w związku ze zwiększeniem liczby miejsc budżetowych w Żłobku nr 3 -protokół z kontroli

 

10. Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych -10.11.2016 

Zakres kontroli: kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - protokół z kontroli

11.  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsk - 08.03.2017

Zakres kontroliocena stanu sanitarnego Żłobka nr 3  -protokół z kontroli

12. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku  - 23.03.2017

Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego Żłobka nr 2  - protokół z kontroli

13.  Urząd Miejski - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych -24.04.2017 

Zakres kontroli: kontrola w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - protokół z kontroli

 

 

KONTROLE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU W ROKU 2013

1. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SŁUPSKU

ZAKRES KONTROLI: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytyułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2. MIASTO SŁUPSK - WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZAKRES KONTROLI: Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 oraz w Żłobku nr 2.

3. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU

ZAKRES KONTROLI: Kontrola w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań wśród dzieci ze strony układu pokarmowego w Żłobku nr 1 oraz w Żłobku nr 2.

4. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU

ZAKRES KONTROLI: Ocena stanu sanitarnego Żłobka i ocena stanu sanitarnego żywienia zbiorowego Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 3.

5. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU - SEKCJA HIGIENY PRACY

ZAKRES KONTROLI: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieny i zdrowotnych warunków środowiska pracy, ustawy o substancjach i mieszaninach w Żłobku nr 2.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1649
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2018-04-04 14:44:05
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-06-06 08:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-04 14:40:05