Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Informacja dotycząca funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku w Miesiącach wakacyjnych

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w miesiącach wakacyjnych 2023 roku czynne będą następujące żłobki:

 

w lipcu 2023 roku:

1. Żłobek nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4,

2. Żłobek nr 2 przy ul. 3-go Maja 78

 

w sierpniu 2023 roku:

1. Żłobek nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4

 

 


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 8/ZŻM/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do prodecur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 wprowadzonym zarządzeniem nr 3/ZŻM/2020 z dnia 12.05.2020r.

 

Zarządzenie nr 8/ZŻM/2021

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie COVID-19 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 8/ZŻM/2020 z dnia 26 sierpnia 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia zmiany do procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 wprowadzonych zarzadzeniem nr 3/ZŻM/2020 z dnia 12.05.2020r.

 

zarządzenie nr 8/ZŻM/2020

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID - 19 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 


 

Informacja dotycząca funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku w Miesiącach wakacyjnych

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w miesiącach wakacyjnych 2021 roku czynne będą następujące żłobki:

 

w lipcu 2021 roku:

1. Żłobek nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4,

2. Żłobek nr 2 przy ul. Łukasiewicza 4

 

w sierpniu 2021 roku:

1. Żłobek nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca funkcjonowania Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku w miesiącach wakacyjnych

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w miesiącach wakacyjnych 2020 r. czynne będą następujące żłobki:

 

w lipcu 2020 r.:

 1. Żłobek nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4
 2. Żłobek nr 2 przy ul. 3-go Maja 78

 

w sierpniu 2020 r.:

 1. Żłobek nr 2 przy ul. 3-go Maja 78
 2. Żłobek nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4

 

Jednocześnie informujemy, że mimo ograniczeń w liczbie miejsc wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Zespół Żłobków Miejskich w miesiącach wakacyjnych, nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci zachęcamy do kontaktu z Dyrektorem Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku pod numerem telefonu: (59) 842-67-49.

Ponadto z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego i Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 

Rodzice dzieci, które nie uczęszczały w m-cu maju i czerwcu do ZŻM w Słupsku, prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki i wypełnienie załączonych poniżej deklaracji do dnia 26.06.2020r. w macierzystych placówkach

 

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Zarządzenie Dyrektora ZŻM w Słupsku w sprawie wprowadzenia zmian do procedur bezpieczeństwa na terenie placówki

Załącznik do zarządzenia - procedury bezpieczeństwa na terenie ZŻM

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

W związku z nowymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.06.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Z 2019 r. poz. 322,374 i 567), Zespół ŻłobkówMiejskich w Słupsku informuje, iż z dniem 08.06.2020 r. zwiększa ilość miejsc dla dzieci uczęszczających do placówek ZŻM.

 

Przyjęcie dziecka do żłobka odbywać się będzie na podstawie deklaracji korzystania z usług żłobka (deklaracja - plik do pobrania), natomiast warunkiem uczęszczania dziecka do placówki jest zapoznanie się z procedurami ZŻM w Słupsku i dostarczeniem poniższej deklaracji i oświadczenia.

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Zarządzenie Dyrektora ZŻM w Słupsku w sprawie wprowadzenia zmian do procedur bezpieczeństwa na terenie placówki

Załącznik do zarządzenia - procedury bezpieczeństwa na terenie ZŻM

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

 


Drodzy Rodzice

 

 

W trosce o bezpieczeństwo Państawa dzieci, pragnąc jednocześnie spełnić Państwa oczekiwania, uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli na podjęcie decyzji w kwestii dotyczącej pracy żłobków miejskich w miesiącach wakacyjnych (lipiec sierpień). Ankietę należy dostarczyć do placówki macierzystej do dnia 08.06.2020 r. do godz 12:00.

 

Jednocześnie przypominamy, że osoby deklarujące chęć korzystania z opieki żłobkowej podczas wakacji, w momencie przyjęcia dziecka do placówki, powinny przedstawić zaświadczenia z zakładu pracy o tym, że rodzic nie przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim i wychowawczym.

 

ankieta - plik do pobrania

 


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

2/ZŻM/2020 z dnia 12 maja 2020r.

 

w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Zarządzenie 2/ZŻM/2020

Załącznik do zarządzenia nr 2/ZŻM/2020 - procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego

Ważne telefony

Zarządzednie 3/ZŻM/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do procedury bezpieczeństwa na terenie placówki

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 - po zmianach

 


 

!! INFORMACJA !!

 

W związku ze wznowieniem działalności Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku z dniem 25.05.2020r. informujemy, iż dokumenty potwierdzające pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka wraz z deklaracją (plik do pobrania) należy dostarczyć do Zespołu Żłobków miejskich w Słupsku przy ul. Gen. Andersa 4 do specjalnie przygotowanego w tym celu pojemnika w dniach od 13.045.2020 do 18.05.2020 w godzinach od 9:30 do 15:00. Kopertę z zaświadczeniami należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, oraz numerem Żłobka.

 

 


 

Informacja dot. żłobków i przedszkoli

 

Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska podjęła decyzję o tym, że żłobki i przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk nie zostaną otwarte do 24 maja br.

http://www.slupsk.pl/informacja-dot-zlobkow-i-przedszkoli-90054/

 

 


 

Uchwała Rady Miejskiej

XVII/305/20

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

XVII/305/20 Uchwała Rady Miejskiej

 


Zarządzenie.jpg


Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

ul. Andersa 4, 76-200 Słupsk

tel. +59 842 67 49, e-mail: zlobki.slupsk@wp.pl

NIP 839 316 89 52 REGON 221580377


Słupsk, 11.03.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją rządu opieka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku zostaje zawieszona od dnia 12 marca do 25 marca br.

 

W dniach 12-13 marca opiekunki przychodzą do pracy, by zapewnić opiekę dla dzieci, których rodzice nie zdążą zorganizować opieki w domu. Natomiast od 16 do 25 marca placówki ZŻM w Słupsku zostaną zamknięte.

Proszę na bieżąco śledzić informacje dotyczące zamknięcia żłobków i sytuacji epidemiologicznej. Zadbajcie Państwo, by dzieci nie spędzały wolnego od żłobka czasu w miejscach, w których są narażone na kontakt z osobami, które mogą być chore (galerie handlowe, duże sklepu itp.)

 

Prosimy o śledzenie strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl oraz Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku zlobkislupsk.mojbip.pl

 

 

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Agata Michalak

 

 

 

 


 

ŻŁOBEK DYŻURNY 2020

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2020, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2020;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2020, zamknięty w miesiacu SIERPNIU 2020;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2020, zamknięty w miesiącu LIPCU 2020.

 


ŻŁOBEK DYŻURNY 2019

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2019, zamknięty w miesiącu LIPCU 2019;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2019, zamknięty w miesiacu SIERPNIU 2019;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2019, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2019.

 

 


 

ŻŁOBEK DYŻURNY 2018

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2018, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2018;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2018, zamknięty w miesiacu LIPCU 2018;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2018, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2018.

Wnioski o żłobek zastępczy należy złożyć u kierownika żłobka,  do którego dziecko uczęszcza,w terminie do dnia 31 maja 2018 roku. 

Wnioski o żłobek zastępczy dostępne są u kierowników poszczególnych jednostek.


 

ŻŁOBEK DYŻURNY 2017 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2017, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2017;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2017, zamknięty w miesiacu LIPCU 2016;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2017, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2017.

Wnioski o żłobek zastępczy należy złożyć u kierownika żłobka,  do którego dziecko uczęszcza,w terminie do dnia 31 maja 2017 roku. 

Wnioski o żłobek zastępczy dostępne są u kierowników poszczególnych jednostek.


 

Poniżej w linku znajduje się informacja dotycząca projektu pt "Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk

 

PROJEKT PT.:

 "CIEPŁO I OSZCZĘDNIE OD KOŁYSKI DO MATURY - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE SŁUPSK"ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

Miasto Słupsk w latach 2013-2014 realizowało projekt pn.: „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”