Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku:

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku poniżej przedstawia pliki PDF do pobrania:

 

 

 

 

 


 

Druki do pobrania:

 

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 - Wniosek o udzielenie świadczenia z ZFŚS dofinansowanie do działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej

 

Załącznik nr 2 do Aneksu nr 2 - Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS - Wniosek o udzielnie dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie - wczasy pod gruszą

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS - Wniosek o udzielenie świadczenia z ZFŚS dofinansowanie w związku z zwiększonymi wydatkami w okresie wiosennym i lub jesienno - zimowym

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS - Wniosek trudna sytuacją życiową, rodzinna i materialna, zapomoga losowej w związku z (opisać rodzaj sytuacji losowej)

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS - Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu ZFŚS - Oświadczenie zapłaty na świadczenia z ZFŚS dofinansowanie działalności kulturalno - oświatowej, sportowo - rekreacyjnej