Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

  • Sprawy przyjęć i pobytu dziecka w żłobku kierowane są bezpośrednio do Kierownika żłobka.
  • Sprawy sporne związane z pobytem dziecka rozstrzygane są bezpośrednio u Kierownika żłobka.
  • Gdy nie osiągnie się porozumienia w  spornej sprawie kierowana jest ona do Dyrektora Zespołu Żłobków w Słupsku.