Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 1.  Administratorem danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku z siedzibą przy ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk.

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Michał Kordylas, z którym można kontaktować
  się e-mailowo: michal.kordylas@gmail.com

 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przyjęcia i pobytu dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.

 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych.

 8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

AKTY PRAWNE

Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie aktów prawnych:

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1158
Treść wprowadził(a): Gierszewska Jagoda, 2019-03-11 11:50:10
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-05-28 15:14:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-02-19 07:39:58