Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Szanowni rodzice!

Dnia 9 maja 2022 roku, rozpoczyna się nabór na rok 2022/2023 do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji, który znajduje się poniżej. 

 

Regulamin rekrutacji : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU NA ROK 2022/2023

 

Załączniki do pobrania:

1) Deklaracja kontynuacji opieki żłobkowej w ZŻM - Deklaracja kontynuacji opieki żłobkowej w ZŻM

2) Karta zgłoszenia dziecka do żłobka -Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.pdf

3) Oświadczenie o statusie samotnego rodzica - Oświadczenie o statusie samotnego rodzica

4) Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej - Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej

5) Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych - Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach ochronnych

6) Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka - Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

 

W  Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego została opublikowana w dniu 8 kwietnia 2021 Uchwała Nr XXIX/477/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021r.  w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku: Statut ZŻM w Słupsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum ogłoszeń dot. naboru dzieci do żłobka