Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA ROK 2017/2018

Drodzy Rodzice,1 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór dzieci do żłobków i potrwa do 30 kwietnia 2017. 

Aby zapisać dziecko do żłobka należy złożyć Kartę zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICÓW”jak również w wybranej placówce u kierownika żłobka.

Przed złożeniem karty zgłoszeniowej, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjęcia dzieci do żłobków, który dostępny jest na naszej stronie.

Informację o  przyjętych  dzieciach można uzyskać telefonicznie lub osobiście w placówkach żłobków od dnia 22 maja 2017  roku.

 

Zasady przyjęć dzieci do żłobków znajdujących się na terenie miasta Słupska

I . Warunki przyjęcia dzieci do żłobka.

  1. Złożenie w wybranym żłobku karty zgłoszenia dziecka, która dostępna jest w każdej placówce oraz na stronie internetowej : http://zlobkislupsk.mojbip.pl/21.html  (w zakładce „DLA RODZICÓW”).
  2. Zameldowanie dziecka na terenie miasta Słupska.
  3. Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w wybranym żłobku od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego u kierownika placówki lub osoby przez niego upoważnionej.

II . Kryteria przyjęcia do żłobka.

A) Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają:

  1. Dzieci rodziców pracujących zawodowo z potwierdzeniem pracodawcy , uczących się w szkołach dziennych i studiujących w uczelniach dziennych z potwierdzeniem szkoły, uczelni.
  2. Dzieci jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych przynajmniej w stopniu umiarkowanym lub równorzędnym.
  3. Dzieci z rodzin zastępczych z wyjątkiem rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego.
  4. Dzieci już uczęszczające do żłobka.

B) Przy rozpatrywaniu wniosku o umieszczenie uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt że:

- dziecko wychowywane jest przez samotną matkę lub ojca,

- rodzeństwo dziecka już uczęszcza do tego żłobka,

- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.

C) Przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka będzie zachowana równoważność faktów wymienionych w punkcie B)

III . Informacje o przyjęciu dziecka do żłobka rodzice uzyskają u kierowników żłobków lub osób przez nich upoważnionych.

IV . Dzieci nie przyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc są umieszczane na liście rezerwowej.

V. Dzieci,które urodziły się po terminie składania kart zgłoszeniowych do żłobka, przyjmowane są na listy rezerwowe.

VI . Lista rezerwowa:

  1. Tworzy się listę rezerwową w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń w stosunku do faktycznej liczby miejsc w żłobku.
  2. Dzieci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w przyjęciu do placówki z chwilą zwolnienia się miejsca. Przyjęcia odbywają się w trakcie całego roku.

Informację o liście dzieci przyjętych do Żłobka  można uzyskać od dnia 16 maja 2016 pod numerami telefonów :

Żłobek nr 1 - 59-842-67-56

Żłobek nr 2 - 59-842-67-22

Żłobek nr 3 - 59-842-67-67

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA ROK 2016/2017

Drodzy Rodzice,1 kwietnia 2016 roku rozpocznie się nabór dzieci do żłobków i potrwa do 30 kwietnia 2016. 

Aby zapisać dziecko do żłobka należy złożyć Kartę zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICÓW”, jak również w wybranej placówce u kierownika żłobka.

Przed złożeniem karty zgłoszeniowej, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjęcia dzieci do żłobków, który dostępny jest na naszej stronie.

Informację o  przyjętych  dzieciach można uzyskać telefonicznie lub osobiście w placówkach żłobków od dnia 16 maja 2016  roku.

 

 

 


 

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA ROK 2015/2016

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że  1 kwietnia 2015 roku rozpocznie się nabór dzieci do żłobków i potrwa do 30 kwietnia 2015.

Karty zgłoszeniowe można odebrać w żłobkach lub pobrać ze strony internetowej w zakładce „DLA RODZICÓW” . Również na stronie  internetowej znajdują się zasady przyjęcia dzieci do żłobków.

 

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbędzie się po zamknięciu kwalifikacji , a informację o  przyjętych  dzieciach można uzyskać telefonicznie lub osobiście w placówkach żłobków od dnia 15 maja 2015  roku.

Adresy placówek są zamieszczone na naszej stronie w zakładce "dane teleadresowe". 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:224
Treść wprowadził(a): Gierszewska Jagoda, 2019-03-28 08:27:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-03-28 08:20:19