Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 


 

                         

 

 

PROGRAM MALUCH + 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 

Nazwa programu: PROGRAM "MALUCH+" 2021

 

Nazwa projektu: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

 

Wartość dofinansowania: 96 800,00 zł

 

Opis projektu:

 

Celem resortowego programu "MALUCH+" 2021 jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. 

 

Program „MALUCH+” w 2021 r. jest adresowany do:

 

- jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych,

- osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami,

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów, prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2021 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Szczegółowy podział uzyskanej dotacji dla Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku prezentuje poniższa tabela:

 

   PLACÓWKA                          

ILOŚĆ MIEJSC UTWORZONYCH  Z UDZIAŁEM PROGRAMU MALUCH +

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Żłobek nr 1, ul. Gen. Andersa 4,    76-200 Słupsk 30 26 400,00 zł
Żłobek nr 2,  ul. 3-Go Maja 78, 76-200 Słupsk 40 35 200,00 zł
Żłobek nr 3, ul. Łukasiewicza 4, 76-200 Słupsk 40 35 200,00 zł
Ogółem 110 96 800,00 zł

Nazwa projektu: Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

 

Wartość dofinansowania: 108 900,00 zł

 

Szczegółowy podział uzyskanej dotacji dla Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku prezentuje poniższa tabela:

 

   PLACÓWKA                          

ILOŚĆ MIEJSC UTWORZONYCH  Z UDZIAŁEM PROGRAMU MALUCH +

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Żłobek nr 1, ul. Gen. Andersa 4,    76-200 Słupsk 30

29 700,00 

Żłobek nr 2,  ul. 3-Go Maja 78, 76-200 Słupsk 40 39 600,00 zł
Żłobek nr 3, ul. Łukasiewicza 4, 76-200 Słupsk 40 39 600,00 zł
Ogółem 110 108 900,00 zł