Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

​DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

 

OGŁASZA NABÓR NA


stanowisko ds. kadr i księgowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku


ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

 

wymiarze pełnego etatu

 

ogłoszenie na stanowisko ds. kadr i księgowości

 

oświadczenie kandydata

 

kwestionariusz osobowy dla kandydata

 

informacja RODO

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU, UL. GEN. ANDERSA 4, 76-200 SŁUPSK

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Wagner.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym,

w której Pani Monika Wagner uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 114 na 120 możliwych do uzyskania.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________

​DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU


OGŁASZA NABÓR NA


stanowisko ds. kadr i księgowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku


ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupskw

 

wymiarze pełnego etatu

 

Ogłoszenie na stanowisko ds. kadr i księgowości pdf

 

Oświadczenie kandydata

 

Kwestionariusz osobowy dla kandydata

 

Informacja RODO

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU, UL. GEN. ANDERSA 4

Na stanowisko: ds. kadr i księgowości w wymiarze pełnego etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na wymienione stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata:

Procedura naboru została zakończona z powodu braku ofert spełniających wymogi formalne.

________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

 

OGŁASZA NABÓR NA

 

wolne stanowisko pracy ds. administracji w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

 

ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

 

w wymiarze pełnego etatu

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. administracji w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Oświadczenie

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY DS. ADMINISTRACJI

W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU, UL. GEN. ANDERSA 4, 76-200 SŁUPSK

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Szczypiorkowska.

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna dokonała w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oceny kandydatów zgodnie z kryterium punktowym,

w której Pani Paulina Szczypiorkowska uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 55 na 60 możliwych do uzyskania.

 

 


Nabór na stanowisko Kierownika Żłobka w wymiarze pełnego etatu- nabór do 26.03.2019 r.- zamknięte.