Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Statut Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku  

Uchwała  Nr XLIX/671/18  Rady Miejskiej w Słupsku 

z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku (pobierz plik pdf)