Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

 Drodzy rodzice!
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem wewnętrznym dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku"
Plik do pobrania -  REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ZES.pdf
__________________________________________________________________________________________________________________
Drodzy rodzice!
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, iż nabór dzieci do Żłobków na rok 2021/2022 rozpoczyna się dnia 7 maja 2021r. Wszelkie informacje dostępne będą dnia 22 kwietnia w zakładce "Nabór dzieci do żłobków" 
__________________________________________________________________________________________________________________
Drodzy rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku
Informujemy iż, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz.75) działalność żłobków zostaje częściowo ograniczona. Prosimy o wypełnienie poniższego wniosku oraz dostarczenie do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku. 
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w dniach 27.03.2021 - 11.04.2021 plik pdf do pobrania   - NIEAKTUALNE
 
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w dniach 27.03.2021 - 18.04.2021 - plik pdf do pobrania - AKTUALNY
__________________________________________________________________________________________________________________
Dokumenty do pobrania:
Plan Dnia w Żłobku  - plik pdf do pobrania
Zasady Przyjęcia Dziecka Do Żłobka - Warunki przyjmowania dzieci do ZŻM w Słupsku
Karta Zgłoszenia Dziecka Do Żłobka - plik pdf do pobrania
Deklaracja kontynuacji opieki żłobkowej plik pdf do pobrania
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług - plik pdf do pobrania
Potwierdzenie woli - plik do pobrania
Wniosek o zwrot nadpłaty za pobyt i wyżywienie dziecka - plik pdf do pobrania