Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że rodzice dzieci, które pierwszy raz będą uczęszczać do Żłobka, zobowiązani są do przedstawienia
zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do Żłobka.
  
Plan Dnia w Żłobku  - plik pdf do pobrania
Zasady Przyjęcia Dziecka Da Żłobka - plik pdf do pobrania
Karta Zgłoszenia Dziecka Do Żłobka - plik pdf do pobrania
Deklaracja kontynuacji opieki żłobkowej plik pdf do pobrania
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług - plik pdf do pobrania
Potwierdzenie woli - plik do pobrania