Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Drodzy Rodzice!

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, iż nabór dzieci do Żłobków na rok 2022/2023 rozpoczyna się dnia 9 maja 2022r. Wszelkie informacje dostępne będą dnia 6 kwietnia
w zakładce "Nabór dzieci do żłobków"
  _________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Uprzejmie informujemy ze od stycznia 2022 wprowadzone zostały następujące zmiany w kwestii opłat za pobyt dziecka w żłobku:
 Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/583/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24.11.2021 r. dotyczącą zmian opłaty za wyżywienie- stawka żywieniowa zmienia się na kwotę 8,00 zł
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/583/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany opłaty stałej - stawka za pobyt dziecka w żłobku wynosi 602,00 zł
                                                                           
                                                                                     _________________________________________________________________________________________________________________
 
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem wewnętrznym dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku"
Plik do pobrania -  REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZŻM W SŁUPSKU.pdf
 
 
 
Dokumenty do pobrania:
Plan Dnia w Żłobku  - plik pdf do pobrania
Zasady Przyjęcia Dziecka Do Żłobka - Warunki przyjmowania dzieci do ZŻM w Słupsku
Karta Zgłoszenia Dziecka Do Żłobka - plik pdf do pobrania
Deklaracja kontynuacji opieki żłobkowej plik pdf do pobrania
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług - plik pdf do pobrania
Potwierdzenie woli - plik do pobrania
Wniosek o zwrot nadpłaty za pobyt i wyżywienie dziecka - Plik pdf do pobrania