Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informujemy ze od stycznia 2023 wprowadzone zostały następujące zmiany w kwestii opłat za pobyt dziecka w żłobku:

Zgodnie z Uchwałą nr L/740/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat, wchodzą następujące zmiany:

 

- stawka żywieniowa zmienia się na kwotę 10,00 zł

Od 1 lipca 2023 stawka za pobyt dziecka w żłobku wynosi 720,00 zł

 

_________________________________________________________________________________________________________
 
  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem wewnętrznym dla rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku" - plik pdf do pobrania
 
 
Dokumenty do pobrania:
Plan Dnia w Żłobku  - plik pdf do pobrania
Zasady Przyjęcia Dziecka Do Żłobka - Warunki przyjmowania dzieci do ZŻM w Słupsku
Karta Zgłoszenia Dziecka Do Żłobka - plik pdf do pobrania
Deklaracja kontynuacji opieki żłobkowej plik pdf do pobrania
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług - plik pdf do pobrania
Potwierdzenie woli - plik pdf do pobrania
Wniosek o zwrot nadpłaty za pobyt i wyżywienie dziecka - Plik pdf do pobrania
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań - Plik pdf do pobrania