Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Zamówienia publiczne 2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) pn. "Wymiana instalacji sanitarnych w żłobku nr 2".

 

http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/obiekty_dokumenty/717.html

 


Plan zamówień publicznych na 2021 rok - przetargi:

 

Plan zamówień publicznych

 


 

Archiwum 2018 - przetargi