Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

"Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie,

ale cieszą się chwilą obecną, jak mało kto potrafi".

-de la Bruyere Jean - 

 

 


 

O NAS:

 

Dyrektorem Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku jest mgr Agata Michalak. 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku z siedzibą przy ul. Gen. Andersa 4 jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. "o opiece na dziećmi w wieku do 3 lat" (Dz.U.  z 2011 r. Nr 45, poz. 235). Organem założycielskim jest Miasto Słupsk. Nadzór merytoryczny prowadzi Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Pl. Zwycięstwa 3 w Słupsku. 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku przyjmuje dzieci od 5 miesiąca życia do ukończenia 3 lat (w szczególnych przypadkach może zostać wydłużone do 4 roku życia).

 

Nadzór nad prawidłową organizacją w oddziałach sprawują kierownicy Żłobków, tj:

Żłobek nr 1 - mgr Agata Michalak;

Żłobek nr 2 -  mgr Dorota Kruk;

Żłobek nr 3 - mgr Marzena Chudzik.

 

Wszystkie oddziały oferują:

 

  • opiekę pielęgnacyjną, wychowawczą oraz edukacyjną;
  • warunki pobytu zbliżone do warunków domowych;
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju;
  • dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem;
  • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;
  • racjonalne i zdrowe żywienie;
  • zapewnienie bezpieczeństwa i udzielenia pomocy w nagłym zachorowaniu;
  • bieżącą współpracę z rodzicami;
  • przestrzeganie zasad epidemiologicznych. 

 


 

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

 

Uprzejmie informujemy ze od stycznia 2023 wprowadzone zostały następujące zmiany w kwestii opłat za pobyt dziecka w żłobku:

Zgodnie z Uchwałą nr L/740/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat, wchodzą następujące zmiany:

 

stawka żywieniowa zmienia się na kwotę 10,00 zł

- stawka za pobyt dziecka w żłobku wynosi 698,00 zł

 

 


OFERUJEMY

 

Lokalizacja oddziałów Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku w różnych rejonach miasta, sprzyja zapisom do żłobka w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Do realizacji celów związanych z opieką nad dziećmi posiadamy: sale zabaw z wyposażeniem, a ponadto każda grupa dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami takimi jak: szatnia, jadalnia, sypialnia, wózkownia.

Wszystkie placówki Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku posiadają przyległe tereny zielone.

Z dziećmi pracuje dobrze przygotowana i doświadczona kadra. Są to dyplomowane opiekunki dziecięce, przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nad zapewnieniem odpowiednich warunków higienicznych czuwa personel pomocniczy. 

Wszystkie oddziały Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku prowadzą racjonalne i zdrowe żywienie zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia i normami żywieniowymi. Nad jakością w żłobkach czuwa Inspekcja Sanitarna. Wszystkie placówki prowadzą własną kuchnię. W żywieniu uwzględniamy wszelkie diety i zalecenia lekarskie. 

We wszystkich oddziałach prowadzimy różnorodne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci, są to: zabawy ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, rytmiczne, zabawy na świeżym powietrzu.  Organizujemy również wiele atrakcyjnych uroczystości okolicznościowych m.in.: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku żłobkowego.

Szczególny nacisk kładziemy na dobre samopoczucie dzieci oddanych pod naszą opiekę, indywidualne i podmiotowe traktowanie, pełne szacunku i troski rozbudzając dziecięcą ciekawość i wzmacniając poczucie własnej wartości.