Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

ŻŁOBEK DYŻURNY 2020

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2020, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2020;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2020, zamknięty w miesiacu SIERPNIU 2020;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2020, zamknięty w miesiącu LIPCU 2020.

ŻŁOBEK DYŻURNY 2019

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2019, zamknięty w miesiącu LIPCU 2019;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2019, zamknięty w miesiacu SIERPNIU 2019;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2019, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2019.

 

 

 

ŻŁOBEK DYŻURNY 2018

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2018, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2018;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2018, zamknięty w miesiacu LIPCU 2018;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2018, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2018.

Wnioski o żłobek zastępczy należy złożyć u kierownika żłobka,  do którego dziecko uczęszcza,w terminie do dnia 31 maja 2018 roku. 

 

Wnioski o żłobek zastępczy dostępne są u kierowników poszczególnych jednostek.


ŻŁOBEK DYŻURNY 2017 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku informuje o terminach pracy żłobków w okresie wakacyjnym :

 • Żłobek nr 1 ul. Gen. Andersa 4 - funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2017, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2017;
 • Żłobek nr 2 ul. 3-go Maja 78 - funkcjonuje w miesiącu SIERPNIU 2017, zamknięty w miesiacu LIPCU 2016;
 • Żłobek nr 3 ul. Łukasiewicza 4 -  funkcjonuje w miesiącu LIPCU 2017, zamknięty w miesiącu SIERPNIU 2017.

Wnioski o żłobek zastępczy należy złożyć u kierownika żłobka,  do którego dziecko uczęszcza,w terminie do dnia 31 maja 2017 roku. 

 

Wnioski o żłobek zastępczy dostępne są u kierowników poszczególnych jednostek.


 

Poniżej w linku znajduje się informacja dotycząca projektu pt "Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk

 

PROJEKT PT.:

 "CIEPŁO I OSZCZĘDNIE OD KOŁYSKI DO MATURY - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEŚCIE SŁUPSK"ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

Miasto Słupsk w latach 2013-2014 realizowało projekt pn.: „Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk”