Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

KONTROLA ZARZĄDCZA

1. Regulamin przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

2. Regulamin pracy Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

3. Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

4. Zasady przydzielania i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

5. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

6. Regulamin Konroli Zarządzczej w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

7. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

8. Ustalenie przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

9. Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania, zakazu dyskryminacji oraz mobbingu w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

10. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.

11. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku.