Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA ROK 2018/2019

Drodzy Rodzice,1 kwietnia 2018 roku rozpocznie się nabór dzieci do żłobków 

potrwa do 30 kwietnia 2018. 

 

Aby zapisać dziecko do żłobka należy złożyć Kartę zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICÓW”, jak również w wybranej placówce u kierownika żłobka.

Przed złożeniem karty zgłoszeniowej, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjęcia dzieci do żłobków, który dostępny jest na naszej stronie.

 


Informację o  przyjętych  dzieciach można uzyskać telefonicznie lub osobiście w placówkach żłobków od dnia 22 maja 2017  roku.

Żłobek nr 1 - 59-842-67-56

Żłobek nr 2 -59-842-67-22

Żłobek nr 3 - 59-842-67-67

 

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW NA ROK 2017/2018

Drodzy Rodzice,1 kwietnia 2017 roku rozpocznie się nabór dzieci do żłobków i potrwa do 30 kwietnia 2017. 

Aby zapisać dziecko do żłobka należy złożyć Kartę zgłoszeniową, która dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „DLA RODZICÓW”jak również w wybranej placówce u kierownika żłobka.

Przed złożeniem karty zgłoszeniowej, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyjęcia dzieci do żłobków, który dostępny jest na naszej stronie.

Informację o  przyjętych  dzieciach można uzyskać telefonicznie lub osobiście w placówkach żłobków od dnia 22 maja 2017  roku.

 

Zasady przyjęć dzieci do żłobków znajdujących się na terenie miasta Słupska

I . Warunki przyjęcia dzieci do żłobka.

  1. Złożenie w wybranym żłobku karty zgłoszenia dziecka, która dostępna jest w każdej placówce oraz na stronie internetowej : http://zlobkislupsk.mojbip.pl/21.html  (w zakładce „DLA RODZICÓW”).
  2. Zameldowanie dziecka na terenie miasta Słupska.
  3. Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w wybranym żłobku od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego u kierownika placówki lub osoby przez niego upoważnionej.

II . Kryteria przyjęcia do żłobka.

A) Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają:

  1. Dzieci rodziców pracujących zawodowo z potwierdzeniem pracodawcy , uczących się w szkołach dziennych i studiujących w uczelniach dziennych z potwierdzeniem szkoły, uczelni.
  2. Dzieci jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych przynajmniej w stopniu umiarkowanym lub równorzędnym.
  3. Dzieci z rodzin zastępczych z wyjątkiem rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego.
  4. Dzieci już uczęszczające do żłobka.

B) Przy rozpatrywaniu wniosku o umieszczenie uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt że:

- dziecko wychowywane jest przez samotną matkę lub ojca,

- rodzeństwo dziecka już uczęszcza do tego żłobka,

- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.

C) Przy rozpatrywaniu wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka będzie zachowana równoważność faktów wymienionych w punkcie B)

III . Informacje o przyjęciu dziecka do żłobka rodzice uzyskają u kierowników żłobków lub osób przez nich upoważnionych.

IV . Dzieci nie przyjęte do żłobka w związku z przekroczeniem limitu dostępnych miejsc są umieszczane na liście rezerwowej.

V. Dzieci,które urodziły się po terminie składania kart zgłoszeniowych do żłobka, przyjmowane są na listy rezerwowe.

VI . Lista rezerwowa:

  1. Tworzy się listę rezerwową w przypadku nadmiernej liczby zgłoszeń w stosunku do faktycznej liczby miejsc w żłobku.
  2. Dzieci z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w przyjęciu do placówki z chwilą zwolnienia się miejsca. Przyjęcia odbywają się w trakcie całego roku.

 

 

 

 

Archiwum ogłoszeń dot. naboru dzieci do żłobka  

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3165
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2018-03-05 14:18:03
Treść wytworzył(a): Sylwia Marciuch, 2015-02-17 11:20:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-03-05 14:16:27