Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

KONTROLE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU W ROKU 2013


1. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SŁUPSKU

ZAKRES KONTROLI: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytyułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2. MIASTO SŁUPSK - WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

ZAKRES KONTROLI: Warunki i jakość świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 oraz w Żłobku nr 2.

3. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU

ZAKRES KONTROLI: Kontrola w związku ze zwiększoną liczbą zachorowań wśród dzieci ze strony układu pokarmowego w Żłobku nr 1 oraz w Żłobku nr 2.

4. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU

ZAKRES KONTROLI: Ocena stanu sanitarnego Żłobka i ocena stanu sanitarnego żywienia zbiorowego Żłobka nr 1 oraz Żłobka nr 3.

5. PAŃSTWOWA POWIATOWA INSPEKCJA SANITARNA W SŁUPSKU - SEKCJA HIGIENY PRACY

ZAKRES KONTROLI: Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieny i zdrowotnych warunków środowiska pracy, ustawy o substancjach i mieszaninach

w Żłobku nr 2.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1266
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2014-02-26 13:41:38
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-06-06 08:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-06-12 10:28:24