Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

2017

Oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godziny 15:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. Gen. Andersa 4

1. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

2. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mrożonch warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

3. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

4. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

5. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

6. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę środków czystości  do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

7. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na konserwację dźwigów towarowych w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 


 

Termin składania ofert : 17.06.2016 - g:. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2016  o g: 12:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO na Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku 

Zapytanie ofertowe  -Zapytanie ofertowe

Projekt umowy -Projekt umowy

Oferta - Oferta


Termin składania ofert : 1.06.2017 - g:. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 14.06.2017  o g: 12:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO na Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku - etap II

Zapytanie ofertowe  zapytanie 2017

Projekt umowy -projekt umowy 2017

Oferta - oferta