Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Propozycje cenowe należy złożyć w terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. Gen. Andersa 4. 

1. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę świeżego mięsa, wędlin i drobiu do placówek  ZŻM w Słupsku została wybrana firma:PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PROSIACZEK" Arkadiusz Łangowski, ul. Bałtycka 32 76-200 Słupsk. 

2. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mrożonch warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek  ZŻM w Słupsku została wybrana firma: "FAMILY-ICE" Grzegorz Szczepański ul. Wodna 15 76-251 Kobylnica.

3. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek  ZŻM w Słupsku została wybrana firma: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "JANCZAR" S.C.  ul. Szymanowskiego 18 76-200 Słupsk. 

4. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek  ZŻM w Słupsku została wybrana firma: Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "Serkol" S.J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk 

5. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek  ZŻM w Słupsku została wybrana firma: Hurtownia Nabiałowo-Spożywcza Trynieccy "Serkol" S.J. ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk 

6. Ogłoszenie  o o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę środków czystości  do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę środków czystości  do placówek  ZŻM w Słupsku została wybrana firma: SIMBHP sP.j. Sławomir Małecki. Ireneusz Mikucki  ul. Borchardta 36-37 76-200 Słupsk. 


 

Termin składania ofert : 17.06.2016 - g:. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi 17.06.2016  o g: 12:30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO na Wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku 

Zapytanie ofertowe  -Zapytanie ofertowe

Projekt umowy -Projekt umowy

Oferta - Oferta