Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Otwarcie ofert nastąpi 01.03.2016 roku o g: 12:00.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi 02.03.2016 roku.

 

1.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE BADANIA WEWNĘTRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ BĘDĄCEJ W ZASOBACH  ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że we wszystkich 3 placówkach, łącznie znajduje sie 10  wewnętrznych sieci hydrantowych.

 

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ORAZ REGENERACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO BĘDĄCEGO W ZASOBACH  ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

 

 

 


 

Otwarcie ofert nastąpi 17.02.2016 roku o g: 10:00.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi 18.02.2016 roku.

 

1.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE BADANIA WEWNĘTRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ BĘDĄCEJ W ZASOBACH  ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że we wszystkich 3 placówkach, łącznie znajduje sie 10  wewnętrznych sieci hydrantowych.

 

 

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PRZEWODÓW KOMINOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH  ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

 

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA WYKONANIE PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH  ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU  - ZAMKNIĘTE

 


 

Termin składania ofert: 15.12.2015 r.

Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2015 roku o g: 12:00.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi 17.12.2015 roku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić pod nr telefonu: 59-842-67-56

 

1Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mleka i przetworów mlecznych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę mleka i przetworów mlecznych do placówek ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: SERKOL Sp.J. Hurtowania Nabiałowo-Spożywcza ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk 

 

2.  Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę artykułów spożywczych suchych do placówek ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: SERKOL Sp.J. Hurtowania Nabiałowo-Spożywcza ul. Poznańska 42 76-200 Słupsk 

 

3Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mięsa i wędlin do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę mięsa i wędlin do placówek ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: PROSIACZEK Hurotwnia wędlin i nabiału ul. Bałtycka 32 76-200 Słupsk 

4. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę świeżych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę świeżych warzyw i owoców  do placówek ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: ORANGES Hurtownia warzyw i owoców Sp. J. ul. Lutosławskiego 18/19 76-200 Słupsk 

5Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę mrożonych warzyw i owoców  do placówek ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: FAMILY-ICE Hurtownia lodów i mrożonek il. Wodna 15 76-251 Kobylnica

6Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na dostawę środków czystości  do placówek Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na dostawę środków czystości  do placówek ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: SIMBHP  Sp.J.  u. Borchardta 35-37 76-200 Słupsk

 

7Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 Euro na wykonywanie konserwacji dźwigów towarowych w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje,że na konserwację dźwigów towarowych w  placówkach ZŻM w Słupsku

została wybrana firma: AWOLlift Andrzej Wolszczak ul. Norwida 16/6 76-200 Słupsk.