Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ROK 2014

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MROŻONYCH 

 DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - otwarte do 20.12.2013 r. - ZAMKNIETE 

 

 

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA DOSTAWĘ MIĘSA, WĘDLIN I MIĘSA DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU

-  otwarte do 20.12.2013 r. - ZAMKNIĘTE 

 

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH SUCHYCH

DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU -  OTWARTE DO 20.12.2013 R.  - ZAMKNIĘTE 

4.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - OTWARTE DO 20.12.2013 R.  - ZAMKNIĘTE 

 

5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA STAŁE WYKONYWANIE KONSERWACJI DŹWIGÓW TOWAROWYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - OTWARTE DO 16.12.2013 R. - ZAMKNIĘTE 

 

6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU -OTWARTE DO 16.12.2013 R. - ZAMKNIĘTE 

 

7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PRZEWODÓW KOMINOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU -ZAMKNIĘTE

 

8. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA WYKONANIE BADANIA WEWNĘTRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ BĘDĄCEJ W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

 

9. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA WYKONANIA PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ORAZ REGENERACJI PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO BĘDĄCEGO W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku informuje, że na wszystkich 3 placówkach łącznie znajduje się 16 gaśnic.

Żłobek nr 1 - 7 sztuk, Żłobek nr 2 - 5 sztuk, Żłobek nr 3 - 4 sztuki.

11. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA WYKONANIE POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI OBWODÓW I ODBIORNIKÓW W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - OTWARTE DO 29.04.2014

12. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO NA WYKONANIE POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI  W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE