Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2013 

 

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU PRZEWODÓW KOMINOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

 

2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH MROŻONYCH

DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ MIĘSA, WĘDLIN I MIĘSA DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU -ZAMKNIĘTE 

4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH SUCHYCH

DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

5. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW

DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU -ZAMKNIĘTE 

7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA STAŁE WYKONYWANIE KONSERWACJI DŹWIGÓW TOWAROWYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

8. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA WYKONANIE POMIARU I SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE

9. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA WYKONANIE BADANIA WEWNĘTRZNEJ SIECI HYDRANTOWEJ W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

10. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA WYKONANIE PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

11. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA PRZEGLĄD TECHNICZNY ORAZ KONSERWACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

12. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI ODBIORNIKÓW W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU - ZAMKNIĘTE 

13. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 20 000 EURO NA POMIARY SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Z ZABEZPIECZENIAMI NAD PRĄDOWYMI W ZESPOLE ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU- ZAMKNIĘTE