Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Dokumenty są archiwizowane i przechowywane na terenie Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku.

  • ewidencja dokumentacji pedagogicznej potwierdzającej działania związane z organizacją, przebiegiem i nadzorem procesu dydaktyczno-wychowawczego, zmianami wprowadzonymi w tej sferze działalności placówki;
  •  ewidencja nieruchomości, pomieszczeń użytkowanych przez Zespół Żłobków;
  • ewidencja ruchomości, narzędzi, materiałów, pomocy biurowych, sprzętu, maszyn i urządzeń;
  • ewidencja rachunkowości, księgowości;
  • ewidencja gospodarki magazynowo-żywnościowej;
  • rejestr umów;
  • ewidencja dzieci;
  • ewidencja i kontrola obiegu dokumentacji - dziennik korespondencyjny;
  • ewidencja osobowa- akta osobowe pracowników.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1935
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2014-02-26 13:27:11
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-05-29 14:05:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-09-11 09:22:15