Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

PODSTAWY FORMALNO PRAWNE FUNKJONOWANIA JEDNOSTKI

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wpisaną do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Słupsk, Nr 1/2011 z dnia 26.09.2011 roku. 

 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku działa w szczególności na podstawie:

 

Zespołem Żłobków Miejskich w Słupsku kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zespół Żłobków na zewnątrz. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. W Zespole Żłobków zatrudnia się pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi. 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku w ramach opieki realizuje funkcję: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci.

Do podstawowych zadań żłobków należy:

  • zapewnienie pełnej opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych;
  • prowadzenie racjonalnego i zdrowego żywienia podopiecznych;
  • czuwanie nad stanem zdrowotnym i bezpieczeństwa dzieci powierzonych opiece;
  • zapewnienie właściwych, higieniczno-bytowych warunków pobytu dzieci;
  • współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci w sprawach dotyczących świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1931
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2014-02-26 13:26:10
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-05-29 10:58:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-09-11 09:23:03