Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU 

Strukturę organizacyjną żłobka w ujęciu kompleksowym określa w formie graficznej schemat struktury organizacyjnej. Struktura organizacyjna zespołu stanowi jego ustrój wewnętrzny, skomponowany pod kątem sprawnego realizowania zadań, podzielona na ogniwa organizacyjne, wyodrębnione w wyniku podziału pracy, podporządkowane hierarchicznie ze względu na różnego typu powiązania i relacje zachodzące pomiędzy tymi ogniwami.

Struktura organizacyjna Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku ma charakter hierarchiczny, co oznacza, iż poszczególni pracownicy wraz ze swoimi obszarami działania, podporządkowani są jednemu przełożonemu. Podporządkowanie hierarchiczne obejmuje podporządkowanie wynikające z ogólnych i szczegółowych obowiązków pracownika oraz jego odpowiedzialności. 

 

Schemat organizacyjny ZŻM w Słupsku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2272
Treść wprowadził(a): Jankowska Sylwia, 2020-02-24 11:47:48
Treść wytworzył(a): Sylwia Jankowska, 2013-05-29 08:34:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-02-26 13:28:31