Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Regulamin Organizacyjny Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku
- Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 17 sierpnia 2012 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku
(pobierz plik pdf )