Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Sprawy przyjęć i pobytu dziecka w żłobku kierowane są bezpośrednio do Kierownika żłobka.

Sprawy sporne związane z pobytem dziecka rozstrzygane są bezpośrednio u Kierownika żłobka.

Gdy nie osiągnie się porozumienia w  spornej sprawie kierowana jest ona do Dyrektora Zespołu Żłobków w Słupsku.