Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

 

Wstęp deklaracji 

       Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej : www.zlobkislupsk.mojbip.pl 

Dane teleadresowe jednostki :

Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsk

tel. 59 8426749

e-mail: zlobkislupsk@wp.pl

W skład Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku wchodzą jednostki :

Żłobek nr 1, przy ul. Gen. Andersa 4

Żłobek nr 2, przy ul. 3 – Maja 78

Żłobek nr 3, przy ul. Łukasiewicza 4.

Data publikacji strony internetowej : 28.05.2013r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2023-07-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji, jaka jest niezbędna do jej opublikowania,

 • administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępna strona

 • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką,

 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących,

 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Szczypiorkowska

Nadzór nad dostępnością sprawuje: Agata Michalak

 e-mail: deklaracjazlobki.slupsk@wp.pl

Tel/Fax: 59 842-67-49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

    W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Żłobka Nr 1 przy ulicy Gen. Andersa 4

Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, do którego prowadzi wejście od ulicy Gen. Andersa, prowadzą do niego schody oraz podjazd na wózki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Ponadto od strony zaplecza znajduje się wejście bezpośrednio dla zaopatrzenia, które w razie konieczności może być użyte jako ewakuacyjne. 

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.

 • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się wózkownia oraz klatka schodowa . Budynek nie posiada wind.

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 • Na terenie Żłobka nie znajduje się parking dla samochodów osobowych.

 • Do Żłobka może wejść osoba z psem asystującym. 

 • W Żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

2. Budynek Żłobka Nr 2 przy ulicy 3-go Maja 78

Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony do którego prowadzi wejście od ulicy

3 – go Maja. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Ponadto od strony zaplecza znajduje się wejście bezpośrednio dla zaopatrzenia, które w razie konieczności może być użyte jako ewakuacyjne. Dodatkowo od strony zaplecza znajduje się wózkownia z osobnym wejściem.

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.

 • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 • Na terenie Żłobka nie znajduje się parking dla samochodów osobowych.

 • Do Żłobka może wejść osoba z psem asystującym. 

 • W Żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

3. Budynek Żłobka Nr 3 przy ulicy Łukasiewicza 4

Jest to budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony do którego prowadza cztery osobne wejścia od ulicy Łukasiewicza .Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka,

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są wszyscy pracownicy.

 • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na parterze przy wejściach znajdują się wózkownie. Budynek nie posiada wind.

 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 • Na terenie Żłobka znajduje się parking dla czterech samochodów osobowych.

 • Do Żłobka może wejść osoba z psem asystującym. 

 • W Żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

______________________________________________________________________________________________________________________

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego